- Waardebepaling/Schatting van gebouwen en gronden

- Opmaak van grondaandelenverslagen