- Opzoeken van eigendomsgrenzen en opmaak van afpalingsplannen

- Opmaak van verkavelingsdossiers en stedenbouwkundige attesten

- Opmeten van bestaande toestand van gebouwen, gronden en openbaar domein