- Plaatsbeschrijvingen

- Expertise bouwschade

- Muurovernames

- Advies en begeleiding bij aan- of verkoop van onroerende goederen

- Stedenbouwkundig advies

- Bouwadvies